“Nature will provide…” Den besked fik jeg engang, hvor jeg var på en såkaldt ”medicine walk”, hvilket bedst kan oversættes til dansk som en ”varselstagning”. Min hensigt var at blive ledt til, eller få vist, det næste skridt på min vej i arbejdet med shamanistisk healing.

Igen og igen har jeg oplevet, hvordan jeg kan møde Underet og få lige så tydelige svar, når jeg går ud i naturen med et åbent hjerte og en klar formuleret hensigt, som hvis jeg laver en trommerejse. Faktisk endda nogle gange klarere og mere håndgribelige, fordi jeg, så at sige, ”ser tingene med mine egne øjne”. Tegnene kommer i denne virkelighed, men de begribes i hjertet og forstås af sjælen.

Som f.eks. da jeg ventede mit 2. barn og var bekymret for fødslen; En ganske lille fugl viste mig, hvordan den hurtigt og adræt fløj gennem tæt underskov, uden en eneste gang at ramme en gren – den var i 100% tillid til sine egne evner – præcis som jeg skulle være, når jeg skulle bringe det lille nye liv ind i denne verden. Og sådan blev det…

Og det er den slags tegn, som vi skal lære at læse. Det er hjortens retning eller vandets rislen. Det er Månes rejse gennem det tågede skydække. Eller bølgernes massive kraft mod kysten. Vi skal løfte blikket op fra det fattelige og i stedet lytte og se med hjertet, som når du på din vej pludselig møder et træs rødder, der former en mosforet rede. Heri kan du ligge og hele dit knuste hjerte eller rodfæste dig, hvis du i livet er for flyvsk.

For at vende tilbage til min egen oplevelse om, at naturen ville levere ”varen”, så blev det vist til mig, ved at jeg var aldeles sulten, mens jeg var på denne varselstagning og netop da, kom jeg til et fantastisk hindbærkrat fyldt med de skønneste vilde hindbær og jeg kunne i al min ”ophøjethed” gå helt ned på det lavpraktiske plan og stille min sult.

Præcis som naturen vil brødføde min sjælelige sult efter lærdom på shamanens og helbrederens vej. Og når den slags oplevelser indtræffer, så bliver jeg berørt – og rørt, i lige så høj grad, som når mine åndefæller hjælper og rådgiver mig på trommerejser. Oplevelserne skal altid forstås i lyset af hensigten.

Naturoplevelser er ikke mindre fine, mindre spirituelle eller åndelige, blot fordi de er jordnære og tager form og plads i det levede liv. Tværtimod er de, for mig, ofte nemmere at forankre, fordi jeg så let kan relatere til deres budskaber og oplevelserne, der sidder så tæt under huden.

Og er man en af dem, der måske er lidt udfordret, når det kommer til det at ændre bevidsthedstilstand eller med helt praktisk at ”komme afsted”, enten op, ned eller ud ad, så er varselstagninger sådan en givende måde at komme ”ud over kanten på”. At komme i gang og begynde at på rejsen.

Naturarbejdet kan desuden afmystificere det animistiske univers og give så smukke og sanselige oplevelser, som kan være med til at ændre retningen på ens liv for altid. Til sommer holder jeg en hel dag i skoven, hvor vi arbejder med varselstagninger og hvordan vi kan blive bedre til at læse tegnene. Læs mere: “At lytte til vinden…

skov