Terms and conditions

Virksomhedsoplysninger

Hyldemors Have

Mail: info@hyldemorshave.dk

Tel: +45 92 43 30 73

Adr: Ørebjergvej 25, Gundsømagle, 4000 Roskilde

CVR: 37818240

Rettigheder

Alt tekst og billeder på www.hyldemorshave.dk samt kursusmateriale (trykt og online) fra Hyldemors Have tilhører Maria Lisette Jacobsen / Hyldemors Have og er omfattet af copyright lovning og må ikke gengives uden forudgående aftale.

Bestilling og betaling

Hyldemors Have tager forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer og leveringssvigt fra vores leverandører.

Bestilling

Når du har afgivet en bestilling, vil du modtage en online ordrebekræftelse. Skulle du ikke modtage denne bekræftelse indenfor 1 time, bør du kontakte os. Du vil efterfølgende modtage en mail med informationer om det kursus som du har købt plads på.

Betaling

Vi tilbyder flere mulige betalingsmetoder.

Vi accepterer følgende korttyper:

. Visa/Dankort

. Visa

. Visa Electron

. MasterCard

. MasterCard Debit

. Maestro

Online betaling med kort

Ved betaling med elektronisk betalingskort trækkes beløbet først, når ordren er godkendt. Der betales via en sikker og krypteret SSL-forbindelse (Secure Socket Layer). Dette betyder at dine kortoplysninger ikke kan læses af udenforstående. Når du handler med et betalingskort, forbeholder vi os retten til at kontrollere, om de personlige oplysninger der er opgivet, er sande.

Vi kan til enhver tid nedskrive det betalte beløb – hvis f.eks. et produkt er udsolgt, eller ikke ønskes alligevel. Men af sikkerhedsmæssige årsager kan vi ALDRIG forhøje det godkendte beløb.

Fortrydelsesret og afbud

Når du handler hos Hyldemors Have har du 14 dages fortrydelsesret, hvor du kan meddele os, at du fortryder købet og få refunderet hele dit køb.

Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget ordrebekræftelsen. Hvis fristen udløber på en helligdag eller weekend forlænges fristen til den næstfølgende hverdag.

For at gøre fortrydelsesretten gældende, skal du ved en tydelig erklæring via mail give os meddelelse herom senest 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen.

Du kan op til 30 dage før kursets startdato (gælder kun fysiske kurser) annullere dit køb mod et administrationsgebyr på DKK 250,00. Herefter ydes ingen refusion. Der kan i visse tilfælde træffes aftale om, at du i stedet for refusion, kan tilbydes en rabat (lydende på det indbetalte beløb) på et kommende kursus, indtil udgangen af det følgende kalenderår (ved indgåelse af en sådan aftale ophører muligheden for refusion).

For udesidningsforløb ydes ingen refusion.

For onlinekurser og -forløb ydes ingen refusion.

Køb af “Trommerejser” og "Workshops" er bindende, med mindre der er venteliste. I så fald ydes der ikke refusion, men detagelse kan udskydes til et kommende arrangement.

Aflysning

Sen aflysning vil kunne forekomme, hvis læreren akut bliver ude af stand til at varetage undervisningen på grund af sygdom eller force majeure.

Du vil blive tilbudt overflytning til et erstatningskursus ved først givne lejlighed.

Såfremt det ikke er muligt at finde en anden kursusdato, der passer dig, refunderer vi din indbetaling til en af dig oplyst konto eller retur på betalingskort.

Hyldemors Have påtager sig ikke ansvar for deltagernes eventuelle tab i forbindelse med rejsearrangementer, hotelreservation eller anden ulejlighed i forbindelse med aflysning af et kursus.

Generelt om abonnementskøb og ratebetalinger

1.1 Hyldemors Have stiller en abonnement-baseret online tjeneste til rådighed på www.hyldemorshave.dk. (Tjenesten dækker muligheder for ratebetaling til betaling for onlineforløb og kursusdeltagelse, herefter “Tjenesten”).

1.2 Disse vilkår og betingelser for brug (herefter “Betingelser for Brug”) gælder for aftaler mellem Hyldemors Have og en fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende Tjenesten. Kun personer, der er 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med Hyldemors Have vedrørende Tjenesten. Efter indgåelse af aftalen kan Hyldemors Have udføre en sædvanlig kreditundersøgelse forudsat at betingelserne herfor er opfyldt, og på basis deraf udtræde af aftalen med Brugeren. Hyldemors Have kan også nægte at indgå, eller vælge straks at ophæve, en aftale med Brugeren, hvis Brugeren tidligere har misligholdt Hyldemors Haves betingelser

1.3 Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og Hyldemors Have herefter “Aftalen”). For at få adgang til Tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere Aftalen.

1.4 Når Aftalen er blevet indgået, vil Hyldemors Have fremsende en bekræftelse herpå til den e-mail adresse, som Brugeren har oplyst i forbindelse med Brugerens registrering af en brugerkonto i overensstemmelse med punkt 4 nedenfor.

2 Ydelsernes omfang

2.1 Tjenesten giver Brugeren adgang til Hyldemors Haves tjenester (onlineforløb og kursusdeltagelse)

Abonnement
2.2 For en månedlig betaling kan Brugeren tegne et abonnement og få adgang til hele Tjenestens indhold efterhånden som de frigives ifølge oplyst plan.

3 Udgår

4 Registrering
4.1 Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

5 Gebyrer og betaling
5.1 Gebyrer for brug af Tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på Webshoppen.

5.2 Betaling for abonnementet sker forud hver måned

5.3 Brugeren skal udføre betalingen for abonnementet via de af Hyldemors Have tilbudte betalingsmidler på Webshoppen. Brugeren forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel.

6 Tilpasninger og ændringer

6.1 Hyldemors Have forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

6.2 I tilfælde af Brugerens opsigelse i medfør af dette pkt. 6, og Brugeren har betalt for en periode efter abonnementets ophør, vil Hyldemors Have tilbagebetale det overskydende beløb inden for tredive (30) dage fra abonnementets ophør.

Oplysninger til Brugerne vedrørende ændringer samt tilbagebetaling

7 Fortrydelsesret [Særligt for digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium]: Ved at indgå nærværende Aftale samtykker Brugeren til at Tjenesten leveres direkte, og at indholdet på Webshoppen omgående gøres tilgængeligt for Brugeren. Brugen samtykker samtidigt til, at der ingen fortrydelsesret gælder efter forbrugeraftaleloven vedrørende Tjenesten og Aftalen, så snart levering af Tjenesten er påbegyndt. Hvis Brugeren har indgået nærværende Aftale, og levering af Tjenesten er påbegyndt, men Brugen ikke længere ønsker at benytte Tjenesten eller være bundet af Aftalen, skal Brugeren opsige Aftalen i overensstemmelse med punkt 8 nedenfor.

8 Aftalens løbetid og opsigelse
8.1 Abonnementsaftaler for Tjenesten tegnes for en abonnementsperiode på én (1) måned, og forlænges automatisk med en (1) måned ad gangen, indtil Brugeren eller Hyldemors Have opsiger abonnementet i henhold til disse Betingelser. Ved opsigelse ophører abonnementet ved udgangen af den senest betalte periode. Der sker derfor ikke tilbagebetaling af betalte gebyrer.

8.2 Såfremt Brugeren ønsker at opsige Aftalen, skal Hyldemors Have informeres herom ved e-mail, telefon eller brev. Såfremt Hyldemors Have ønsker at opsige Aftalen, skal Hyldemors Have orientere Brugeren herom ved e-mail, telefon eller brev.

8.3 I tillæg til det ovenfor angivne skal Hyldemors Have være berettiget til at ophæve Aftalen med omgående virkning, og samtidigt gøre Tjenesten utilgængelig for Brugeren, hvis:
(a) Brugerens betaling er forsinket mindst tyve (20) dage (se punkt 6.7);
(b) Brugeren er insolvent, eller der er rimelig grund til at antage, at Brugeren kan blive insolvent; (c) der foregår ulovlig brug af Tjenesten, eller der er rimelig grund til at antage, at der foregår sådan ulovlig brug;

9 Betalingsaftaler for ratebetaling kan ikke opsiges fra brugerens side, hvis kurset er påbegyndt eller afholdt (fysiske kurser).
Når der indgåes aftale om ratebetalinger af et produkt eller en onlineservice, forfalder restbeløbet til omgående betaling, hvis aftalen misligeholdes. For fysiske kurser bortfalder ligeledes muligheden for refusion. Ved manglende betaling, kan sagen overdrages til inkasso.

10 Tvister
Såfremt Brugeren, uanset årsagen hertil, er utilfreds med Tjenesten, kan Brugeren selvfølgelig kontakte Hyldemors Have for at indgive en klage.
Parterne skal i første omgang forsøge at løse tvister, der måtte opstå på grund af Aftalen ved mindeligt forlig. Hvis parterne ikke kan nå til enighed, skal tvisten afgøres af en dansk domstol og skal være underkastet dansk lovgivning. Brugeren har ret til som forbruger at søge tvisten afgjort ved byretten det sted, hvor Brugeren har værneting. Brugeren kan også rette klager til Forbrugerklagenævnet, http://www.forbrug.dk/Dine-klagemuligheder/Saadan-klager-du/Klag-til- Forbrugerklagenævnet).

Kontakt os

Hvis du vil kontakte os, kan du gøre det via mail: info@hyldemorshave.dk eller telefon +45 23 95 05 43

Persondatapolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre. Disse registreres kun i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få aktindsigt i hvilke oplysninger vi har registreret samt få slettet dine oplysninger, såfremt dette ønskes.

For at du kan indgå aftale med os på Hyldemors Have, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse.

Vi gemmer dine personoplysninger, således at en eventuel kursushistorik kan bekræftes ved behov for videregående kurser.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcist hvilke oplysninger der indsamles, og hvorfor.

Vi anvender kun din e-mail etc. til markedsføring, hvis vi har fået dit udtrykkelige forudgående samtykke hertil.

Der bruges følgende underleverandører til at behandle dine personoplysninger: Simplero, Webinar Jam, Zoom, Google og Dropbox, som alle følger persondataforordningen.

Cookies

På Hyldemors Have anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. De personoplysninger vi indsamler via vores brug af cookies, indsamler vi for at forfølge vores legitime interesse i at markedsføre os overfor dig, for at kunne tilpasse vores indhold specifikt til dig og for at kunne optimere Hyldemors Have.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer. Hvordan dette gøres, afhænger af din browser.

Hyldemorshave.dk anvender cookies til at indsamle anonym information om brugen af websitet. Disse kan også blive brugt til at lave målgrupper til annoncering på sociale medier. Der er installeret en Facebook Pixel på Hyldemorshave.dk 

Cookies gemmes på den enhed du besøger websitet med (computer, mobil eller lignende). Cookies sletter sig selv efter en periode, afhængig af cookietypen, men de fornyes under hvert besøg. Du kan både blokere for cookies, som ikke er nødvendige og du kan slette dem.

https://www.facebook.com/help/568137493302217 kan hjælpe dig med at kontrollere, hvordan Facebook viser reklame-relateret indhold.

Logstatistik

Vi bruger en logstatistik på Hyldemors Have. Dette er et statistik-system, der opsamler information, som kan give et statistisk billede af hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra, og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere Hyldemors Have.