Kvinden i skoven

Mit shamanistiske virke fletter sig ind og ud af min hverdag. Arbejdet med naturen og åndeverdenen og min uddannelse har tilsammen tilført min praksis en særlig ballast og dybde.

Mit daglige fokus er på Jorden – at være JORDFORBUNDEN.
At have hovedet i himlen og fødderne dybt begravet i den gode muld.
Jeg arbejder meget i naturen, med varselstagninger, ritualer og rådslagning, for det er ude under den åbne himmel, at jeg føler mig aller tættest på kræfterne.

Jeg har altid søgt ud i de dybe skove eller mod havets brusende kyst. Siden jeg var barn, har jeg mærket LÆNGSLEN i hjertet. Længslen mod jorden. Mod det oprindelige. Mod den urkraft der ånder i bjerget og synger i vinden.

Den længsel førte mig vidt omkring i løbet af min opvækst, men det var først da jeg i starten af 20’erne, stiftede bekendtskab med asatroen og det, at praktisere spiritualitet derude, hvor det kan mærkes, at jeg fandt min vej. Vejen der har sendt mig i lære hos de gamle. De ældste kræfter. Ad en sti der er trådt siden tidernes morgen.

Jeg “forlod” for en stund asatroen som rituelt ståsted, efter at jeg havde deltaget på mit første shamanistiske grundkursus og oplevet den kraft, som er fællesnævner for det shamanistiske arbejde overalt i verden uanset kulturelle tilhørsforhold.

Og fordi jeg, i den måde jeg oplevede asatroen praktiseret på, for snart 20 år siden, savnede den personlige oplevelse og erfaring, som trommerejser og naturarbejde gav mig. Men jeg føler samtidigt i dag, at de gamle myter giver mig stor værdi og indsigt, fordi det netop er mit ophav og forbundet til den jord og det land, jeg kalder mit.

Men som livet bevæger sig i cirkler og spiraler, har asatroen nu igen flettet sig mere ind i min praksis, hvor det føles naturligt, og jeg oplever en stor sammenhæng mellem tradition og udførelse i dag.

Jeg har således beskæftiget mig med moderne shamanisme siden 2002, og det er på shamanens vej, at jeg søger råd, vejledning, helbredelse og kraft – både til mig selv og til andre.

For mig er det shamanistiske arbejde blevet en spirituel vej. En forståelse for den jord, som jeg hver dag betræder og for den verden jeg fødes, lever og dør i. Arbejdet med naturen er blevet essentielt for mig, bevidstheden og følelsen af indtage min plads på jorden.

Jeg er blevet introduceret til det shamanistiske verdenssyn – animismen – via Annette Høsts og Jonathan Horwitzs fra Scandinavian Center for Shamanic Studies, omfattende arbejde og undervisning. Jeg har siden 2011 assisteret Annette på hendes mange kurser.

Læs om mit liv med planterne HER

Shamanisme